Xanthoma - Ksantomahttps://en.wikipedia.org/wiki/Xanthoma
Ksantoma (Xanthoma) është një depozitim i materialit të verdhë të pasur me kolesterol që mund të shfaqet kudo në trup në gjendje të ndryshme sëmundjesh. Ato janë manifestime lëkurore të lipidozës në të cilat lipidet grumbullohen në qeliza të mëdha shkumë brenda lëkurës. Ato shoqërohen me hiperlipidemi.

  • Gjuri i pacientit po shfaq lezione të shumta.