Venous lake - Liqeni Venozhttps://en.wikipedia.org/wiki/Venous_lake
Liqeni Venoz (Venous lake) është një papulë përgjithësisht e butë, e ngjeshshme, blu e errët, 0,2- deri në 1 cm që gjendet zakonisht në sipërfaqet e kufirit të buzës. Lezionet zakonisht ndodhin tek të moshuarit. Megjithëse këto lezione mund të ngjajnë me melanomën nodulare, por lezioni i liqeni venoz (venous lake) është i butë.

Treatment
Edhe pse merret parasysh ekscizioni, lezionet mund të vërehen pa trajtim.

  • Kryesisht shfaqet në buzë.