Vasculitis - Vaskulitihttps://en.wikipedia.org/wiki/Vasculitis
Vaskuliti (Vasculitis) është një grup çrregullimesh që shkatërrojnë enët e gjakut nga inflamacioni. Vaskuliti mund të klasifikohet sipas shkakut, vendndodhjes, llojit të anijes ose madhësisë së enës. Mund të kërkohen teste laboratorike dhe biopsi të lëkurës për të gjetur shkaqet themelore. Trajtimet në përgjithësi kanë për qëllim ndalimin e inflamacionit dhe shtypjen e sistemit imunitar. Në mënyrë tipike, përdoren kortikosteroide si prednizoni.

Diagnoza
Vaskuliti i kufizuar në lëkurë mund të përmirësohet me kalimin e kohës. Megjithatë, testet e gjakut dhe urinës mund të bëhen për të zbuluar çrregullime sistemike ose autoimune.

Trajtimi - Barna OTC
Nëse vaskuliti është i kufizuar në lëkurë pa pushtim të organeve të tjera, mund të përdoret një pomadë steroide.
#OTC steroid ointment
  • Çrregullime të tjera sistemike (sëmundje autoimune) që përfshijnë vaskulitin duhet të përjashtohen.
  • Livedo vadculopathy
  • Purpura
  • Henoch schonlein purpura