Ulcer - Ulçerëhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ulcer
Ulçerë (Ulcer) është thyerja e vazhdimësisë së lëkurës, epitelit ose mukozës së shkaktuar nga nxjerrja e indit nekrotik të përflakur.

Trajtimi - Barna OTC
Ulcerat që vazhdojnë pa asnjë arsye mund të jenë kanceri i lëkurës (karcinoma e qelizave skuamoze).
Pastroni dhe lyeni plagën.
Fillimisht, betadina vepron duke çliruar jod, i cili çon në vdekjen e mikroorganizmave të ndryshëm. Megjithatë, përdorimi i vazhdueshëm i betadinës mund të ndërhyjë në shërimin e plagëve.
Aplikoni pomadën antibiotike çdo ditë dhe mbulojeni plagën me një salcë hidrokoloidale për të parandaluar infeksionin e mëtejshëm.

#Hydrocolloid dressing [Duoderm]
#Polysporin
#Bacitracin
#Betadine
  • Ulçera aftoze
  • Ulçera me kore të trashë