Subungual hematoma - Hematoma Subungalehttps://en.wikipedia.org/wiki/Subungual_hematoma
Hematoma Subungale (Subungual hematoma) është një grumbull gjaku (hematoma) nën thoin e këmbës ose gishtit. Mund të jetë jashtëzakonisht i dhimbshëm për një dëmtim të përmasave të tij, megjithëse përndryshe nuk është një gjendje e rëndë mjekësore. hematoma subungale (subungual hematoma) mund të zgjidhet vetë, pa trajtim. Nëse ato janë shumë të dhimbshme, ato mund të drenohen.

Diagnoza dhe trajtimi
Vëzhgimi është i mjaftueshëm në shumicën e rasteve. Nëse ka dhimbje të forta, mund të bëhet një vrimë për të kulluar gjakun. Një gozhdë me hematoma është shumë e ndjeshme ndaj infeksionit fungal.

  • Hematoma Subungale (Subungual hematoma) e gishtit të këmbës