Staphylococcal scalded skin syndromehttps://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcal_scalded_skin_syndrome
Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) është një gjendje dermatologjike e shkaktuar nga Staphylococcus aureus. Sëmundja shfaqet me formimin e përhapur të flluskave të mbushura me lëng që janë me mure të hollë dhe çahen lehtësisht. Staphylococcal scalded skin syndrome shpesh përfshin një eritrodermi të dhimbshme të përhapur, që shpesh përfshin fytyrën, pelenën dhe zona të tjera ndërtrigjene. Mund të jenë të pranishme zona të gjera deskuamimi. Korrja dhe çarja rreth gojës shihen në fazën e hershme. Ndryshe nga nekroliza epidermale toksike, membranat mukoze nuk preken në staphylococcal scalded skin syndrome. Është më e zakonshme tek fëmijët nën 6 vjeç.

Sindroma induktohet nga ekzotoksinat epidermolitike (eksfoliatin)A dhe B, të cilat çlirohen nga S. aureus. Prognoza e staphylococcal scalded skin syndrome tek fëmijët është e shkëlqyer, me zgjidhje të plotë brenda 10 ditëve nga trajtimi dhe pa cikatrice të konsiderueshme. Megjithatë, staphylococcal scalded skin syndrome duhet të diferencohet me kujdes nga nekroliza epidermale toksike, e cila ka një prognozë të dobët.

Diagnoza dhe trajtimi
Diagnoza e gabuar si lezione ekzemë si dermatiti atopik dhe aplikimi i pomadës steroide përkeqëson lezionet. Ju lutemi kërkoni kujdes mjekësor sa më shpejt të jetë e mundur gjatë aplikimit të pomadës antibiotike.

#Bacitracin
#First-generation cephalosporins (e.g. Cefradine)
#Bacterial culture
#Third-generation cephalosporins (e.g. Cefditoren Pivoxil)
  • Një foshnjë me Staphylococcal scalded skin syndrome
  • Është tipar karakteristik i abortive 4S me pustula në qafë.
  • Eritema dhe luspat janë të pranishme rreth gojës dhe syve. Mund të ngjajë me higjienën e dobët tek foshnjat.