Senile gluteal dermatosis - Dermatoza Gluteale Senile

Dermatoza Gluteale Senile (Senile gluteal dermatosis) është lezione hiperkeratotike e likenifikuar e lëkurës rreth çarjes gluteale tek të moshuarit.