Riehl melanosishttps://en.wikipedia.org/wiki/Riehl_melanosis
Riehl melanosis është një formë e dermatitit të kontaktit, që fillon me kruajtje, eritemë dhe pigmentim që përhapet gradualisht, i cili, pasi arrin një masë të caktuar, bëhet i palëvizshëm. Ekspozimi në diell pas përdorimit të disa parfumeve ose kremrave mund të jetë shkaktar i sëmundjes.