Pustular psoriasis - Psoriaza Pustularehttps://en.wikipedia.org/wiki/Pustular_psoriasis
Psoriaza Pustulare (Pustular psoriasis) përdoret për një grup të ndryshëm sëmundjesh që ndajnë karakteristikat pustulare të lëkurës. psoriaza pustulare (pustular psoriasis) mund të lokalizohet, zakonisht në duar dhe këmbë. psoriaza pustulare (pustular psoriasis) mund të shfaqet edhe si një shpërthim pustular i përhapur që ndodh rastësisht në çdo pjesë të trupit.

Treatment
Acitretin oral është efektiv për psoriasis pustular.
#Acitretin
  • 'Psoriasis pustular' e rëndë.