Prurigo pigmentosahttps://en.wikipedia.org/wiki/Prurigo_pigmentosa
Prurigo pigmentosa është një gjendje e rrallë e lëkurës me një shkak të panjohur, e karakterizuar nga fillimi i papritur i papulave eritematoze që lënë një hiperpigmentim të rrjetëzuar kur ato shërohen. Gjendja ndonjëherë shkaktohet nga një kufizim i dietës së fundit.

  • Karakterizohet nga një skuqje e përsëritur kruarje me hiperpigmentim në formë rrjete.
  • Tipike Prurigo pigmentosa
  • Mund të ndodhë edhe pas një humbjeje të shpejtë të peshës së fundmi.