Postinflammatory hyperpigmentation - Hiperpigmentimi Postinflamatorhttps://en.wikipedia.org/wiki/Hyperpigmentation
Hiperpigmentimi Postinflamator (Postinflammatory hyperpigmentation) është një gjendje e lëkurës e karakterizuar nga rritja e pigmentit në lëkurë pas inflamacionit të lëkurës. hiperpigmentimi postinflamator (postinflammatory hyperpigmentation) mund të shkaktohet nga ekspozimi i zgjatur në diell, inflamacioni ose dëmtime të tjera të lëkurës, duke përfshirë ato që lidhen me aknet. Njerëzit me tone të errëta të lëkurës zakonisht janë më të prirur ndaj hiperpigmentimit me ekspozim të tepërt në diell.