Periungual fibroma - Fibromë Periunguale

Fibromë Periunguale (Periungual fibroma) është një nëntip i angiofibromave. fibromë periunguale (periungual fibroma) janë angiofibroma që zhvillohen brenda dhe nën thonjtë e këmbëve dhe/ose thonjve. fibromë periunguale (periungual fibroma) është një çrregullim beninj, por mund të jetë i dhimbshëm dhe nganjëherë lezione të mëdha.