Orgarnoid nevushttps://en.wikipedia.org/wiki/Nevus_sebaceous
Orgarnoid nevus është një lezion i trashë i lindur pa qime, i cili zakonisht shfaqet në fytyrë ose në lëkurën e kokës. Nevi të tilla klasifikohen si neva epidermale dhe mund të jenë të pranishme në lindje, ose në fëmijërinë e hershme.

Karcinoma e qelizave bazale mund të shfaqet në nevi dhjamor, zakonisht në moshë madhore. Megjithatë, shkalla e këtyre sëmundjeve malinje tani dihet të jetë më e vogël se sa ishte vlerësuar. Për këtë arsye, heqja profilaktike nuk rekomandohet më.

  • Në lindje, vërehet si alopecia me një njollë të verdhë. Me kalimin e moshës, lezioni gradualisht trashet.
  • Kryesisht shfaqet në lëkurën e kokës, por mund të shfaqet edhe në fytyrë.