Livedoid vasculitis - Vaskuliti Livedoidhttps://en.wikipedia.org/wiki/Livedoid_vasculitis
Vaskuliti Livedoid (Livedoid vasculitis) është një sëmundje kronike e lëkurës që shihet kryesisht tek gratë e reja deri në moshën e mesme. Një akronim i përdorur për të përshkruar tiparet e tij është "Ulçera purpurike të dhimbshme me model retikular të ekstremiteteve të poshtme" (PURPLE). Ajo shoqërohet me një sërë sëmundjesh, duke përfshirë hipertensionin venoz kronik dhe varikozitetet.

  • Mund të shoqërohet me dhimbje.