Lichen striatus - Liken Striatushttps://en.wikipedia.org/wiki/Lichen_striatus
Liken Striatus (Lichen striatus) është një gjendje e rrallë e lëkurës që shihet kryesisht tek fëmijët, më shpesh në moshat 5-15 vjeç. Ai përbëhet nga papula të vogla me luspa. Brezi i liken striatus (lichen striatus) varion nga disa milimetra në 1~2 cm i gjerë. Lezioni mund të variojë nga disa centimetra në gjatësinë e plotë të ekstremitetit.

Trajtimi - Barna OTC
Disa pacientë me liken striatus (lichen striatus) shërohen brenda një viti pa trajtim. Nëse vazhdon për më shumë se disa muaj, këshillohuni me një mjek.
#Hydrocortisone cream
  • Njolla e bardhë lineare mbi njollën e zezë është lezioni i Lichen striatus. Lezioni më së shumti shfaqet si papula ose njolla lineare eritematoze të grupuara. Njolla e zezë është një macule café ― au ― lait.