Irritated lentigo or seborrheic keratosis - Lentigo E Irrituar Ose Keratoza Seborreike

Lentigo E Irrituar Ose Keratoza Seborreike (Irritated lentigo or seborrheic keratosis) është keratozë seborrheike ose lentigo që është inflamuar për shkaqe të ndryshme. Lezioni mund të ketë një pamje të ngjashme klinike me kancerin e lëkurës. Në këtë rast, mund të jetë e nevojshme një biopsi.

Diagnoza
Një biopsi kërkohet nëse dyshohet për malinje.