Idiopathic guttate hypomelanosis - Hipomelanoza Guttatike Idiopatikehttps://en.wikipedia.org/wiki/Idiopathic_guttate_hypomelanosis
Hipomelanoza Guttatike Idiopatike (Idiopathic guttate hypomelanosis) është një çrregullim shumë i zakonshëm i fituar që prek gratë më shpesh sesa burrat. Sëmundja shfaqet me lezione të lëkurës që ndodhin kryesisht në zonat e ekspozuara ndaj diellit të lëkurës, duke sugjeruar që ekspozimi në diell mund të luajë një rol. Lezione të ngjashme mund të gjenden pas trajtimit afatgjatë të melazmës duke përdorur laserin QS1064. Nuk kërkohet trajtim specifik.