Halo nevushttps://en.wikipedia.org/wiki/Halo_nevus
Halo nevus është një nevus që rrethohet nga një unazë e depigmentuar. Meqenëse halo nevus janë vetëm me rëndësi kozmetike, në shumicën e rasteve nuk kërkohet trajtim dhe pacientët do të jenë asimptomatikë.

Megjithëse halo nevus janë të padëmshëm në shumicën e rrethanave, është e rëndësishme të monitorohet lezioni në baza të rregullta. Nëse ka ndonjë ndryshim në pamjen e lezionit ose shoqërohet me dhimbje, duhet të konsultoheni menjëherë me një mjek për të përjashtuar mundësinë e melanomës.

Halo nevus vlerësohet të jetë i pranishëm në afërsisht 1% të popullatës së përgjithshme dhe është gjetur të jetë më i përhapur te njerëzit me vitiligo, melanoma malinje ose sindromi Turner. Mosha mesatare e fillimit është në vitet e adoleshencës së një personi.