Grover disease - Sëmundja Grover

Sëmundja Grover (Grover disease) është një gjendje që shfaqet papritur si njolla të kuqe kruarje në trung, shpesh te meshkujt e moshuar.