Fordyce spothttps://en.wikipedia.org/wiki/Fordyce_spots
Fordyce spot janë gjëndra dhjamore të dukshme që janë të pranishme në buzë ose në organet gjenitale. Lezionet shfaqen në organet gjenitale dhe/ose në fytyrë dhe në gojë. Lezionet shfaqen si njolla të vogla, pa dhimbje, të ngritura, të zbehta, të kuqe ose të bardha ose gunga me diametër 1 deri në 3 mm që mund të shfaqen në skrotum, bosht të penisit ose në labi, si dhe në kufirin e buzëve.

Disa persona me këtë gjendje ndonjëherë konsultohen me një dermatolog sepse janë të shqetësuar se mund të kenë një sëmundje seksualisht të transmetueshme (veçanërisht lythat gjenitale) ose ndonjë formë kanceri.

Lezionet nuk janë të lidhura me ndonjë sëmundje apo sëmundje dhe as nuk janë infektive. Prandaj, nuk kërkohet trajtim, përveç nëse individi ka shqetësime kozmetike.

Treatment
Duke qenë se ky është një zbulim normal, nuk kërkohet trajtim.

  • Në buzën e sipërme vërehen papula të verdha asimptomatike.