Exfoliative dermatitis - Dermatiti Eksfoliativhttps://en.wikipedia.org/wiki/Erythroderma
Dermatiti Eksfoliativ (Exfoliative dermatitis) është një sëmundje inflamatore e lëkurës me skuqje dhe luspa që prek pothuajse të gjithë sipërfaqen e trupit. Ky term zbatohet kur preket 90% ose më shumë e lëkurës.

Shkaku më i zakonshëm i eritrodermës është përkeqësimi i një sëmundjeje themelore të lëkurës, si psoriasis, dermatiti i kontaktit, dermatiti seborrheik, liken planus, pityriasis rubra pilaris ose një reaksion medikamentoz, siç është përdorimi i steroideve topikale. Manfestimi parësor është më pak i shpeshtë dhe zakonisht shihet në rastet e limfomës së qelizave T të lëkurës. Për shkak se është e rëndësishme të diferencohet nga limfoma e qelizave T të lëkurës, kryhet një biopsi.

  • Red (burning) Skin Syndrome ― Eritema dhe luspa në të gjithë trupin janë simptomat kryesore të Dermatiti Eksfoliativ (Exfoliative dermatitis).