Erythema nodosum - Eritema Nodozumhttps://en.wikipedia.org/wiki/Erythema_nodosum
Eritema Nodozum (Erythema nodosum) është një gjendje inflamatore e karakterizuar nga pezmatimi i qelizave yndyrore nën lëkurë, duke rezultuar në nyje të buta të kuqe ose gunga që zakonisht shihen në të dy këmbët.

Eritema nodozum diagnostikohet klinikisht. Një biopsi mund të merret dhe të ekzaminohet mikroskopikisht për të konfirmuar një diagnozë të pasigurt. Duhet të kryhet një radiografi e gjoksit për të përjashtuar sëmundjet pulmonare, veçanërisht sarkoidozën dhe tuberkulozin.

  • Shfaqet si nodul eritematoz i dhimbshëm në këmbë.
  • Eritema Nodozum (Erythema nodosum) në tuberkuloz. Tuberkulozi është një nga shkaqet e rëndësishme të Eritema Nodozum (Erythema nodosum)