Depressed scar - Mbresë Në Depresion

Mbresë Në Depresion (Depressed scar) ulen nën sipërfaqen e lëkurës dhe kanë një pamje të zhytur ose me gropa. Aknet janë shkaku i zakonshëm i mbresë së vrimës.

Treatment
#Ice pick scar - TCA peeling (CROSS technique)
#Rolling scar - Laser resurfacing by Erbium laser or fractional laser