Cutaneous hornhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cutaneous_horn
Cutaneous horn janë tumore keratinoze të pazakontë me pamjen e brirëve, ose ndonjëherë prej druri ose koral. Zakonisht ato janë të vogla dhe të lokalizuara, por në raste shumë të rralla mund të jenë shumë më të mëdha. Ato mund të jenë malinje ose paramalinje.

Malinjiteti është i pranishëm në deri në 20% të rasteve, ku lloji më i zakonshëm është karcinoma me qeliza skuamoze. Incidenca e karcinomës së qelizave skuamoze është në 37% kur lezioni është i pranishëm në penis.

Diagnoza dhe trajtimi
#Skin biopsy
  • Një biopsi është e nevojshme pasi kanceri i lëkurës, si karcinoma skuamoze, është shpesh i pranishëm.
  • Madhësia dhe vendndodhja tipike (veshi).