Angiokeratomahttps://en.wikipedia.org/wiki/Angiokeratoma
Angiokeratoma është një lezion beninj i lëkurës së kapilarëve, që rezulton në shenja të vogla të ngjyrës së kuqe në blu dhe karakterizohet nga hiperkeratozë. Angiokeratomat e shumëfishta në trung tek të rinjtë, mund të jenë "sëmundja Fabry", çrregullim gjenetik i lidhur me komplikime sistemike.

Për shkak të rrallësisë, angiokeratomat mund të diagnostikohen gabimisht si melanoma. Një biopsi e lezionit mund të japë një diagnozë më të saktë.

Diagnoza dhe trajtimi
#Dermoscopy
#Skin biopsy
  • Rasti atipik ― shumëfish Angiokeratoma; Shumica e Angiokeratoma janë lezione të vetme.
  • Ka një formë të ngjashme me melanomën, por është e ndryshme nga melanoma pasi ka tipare të buta dhe të lakueshme. Madhësia e Angiokeratoma është zakonisht më e vogël se ajo që tregohet në këtë foto. Angiokeratoma zakonisht paraqitet si një lezion i vetëm.