Anetodermahttps://en.wikipedia.org/wiki/Anetoderma
Anetoderma është një dobësim i lokalizuar i lëkurës që rezulton nga indet elastike jonormale të lëkurës.