Amyloidosis - Amiloidozahttps://en.wikipedia.org/wiki/Amyloidosis
Amiloidoza (Amyloidosis) është një grup sëmundjesh në të cilat proteinat anormale, të njohura si fibrile amiloide, grumbullohen në inde. Papula hiperkeratotike me kruarje intensive që mund të bashkohen për të formuar njolla gri në kafe. Vendi i zakonshëm i prekjes së sëmundjes është tibiae anteriore dhe pjesa e sipërme e shpinës.

Diagnoza dhe trajtimi
#Electrophoresis of blood or urine
#Skin biopsy
  • Tiparet klasike të fytyrës së Amiloidoza (Amyloidosis)
  • Në pamjen e zmadhuar vërehen papula të forta me formë të ngjashme. Ato janë relativisht uniforme dhe të forta, ndryshe nga çrregullimet alergjike si dermatiti atopik.
  • Tiparet e lëkurës së amyloidosis cutis dyschromica ― (A) Makulat e hiperpigmentuara dhe hipopigmentuara në pjesën e poshtme të këmbës
  • Lichen amyloidosis shpesh diagnostikohet gabimisht si dermatit atopik. Një rast tipik paraqitet me papula të vogla të forta dhe kruajtje.
  • Lezioni i Amiloidoza (Amyloidosis) mund të ngjajë me atë të dermatitit atopik.