Acute generalized exanthematous pustulosis - Pustuloza Ekzantematoze E Gjeneralizuar Akutehttps://en.wikipedia.org/wiki/Acute_generalized_exanthematous_pustulosis
Pustuloza Ekzantematoze E Gjeneralizuar Akute (Acute generalized exanthematous pustulosis) (AGEP) është një reaksion i rrallë i lëkurës që në 90% të rasteve lidhet me administrimin e medikamenteve. pustuloza ekzantematoze e gjeneralizuar akute (acute generalized exanthematous pustulosis) karakterizohet nga shpërthime të papritura të lëkurës që shfaqen mesatarisht pesë ditë pas fillimit të një mjekimi. Këto shpërthime janë pustula, d.m.th. shpërthim i vogël i kuq i bardhë ose i kuq i lëkurës që përmbajnë material të turbullt ose purulent (qelb). Lezionet e lëkurës zakonisht zgjidhen brenda 1-3 ditëve pas ndërprerjes së mjekimit.

  • Lezionet e përhapura me eritemë dhe pustula shfaqen papritur.
  • Eritema dhe pustula pa kruajtje ndodhin papritur.