Acanthosis nigricanshttps://en.wikipedia.org/wiki/Acanthosis_nigricans
Acanthosis nigricans është një shenjë mjekësore e karakterizuar nga hiperpigmentim kadifeje i lëkurës, kafe në të zezë, të përcaktuar dobët. Zakonisht gjendet në palosjet e trupit, si palosjet e pasme dhe anësore të qafës, sqetullave, ijeve, kërthizës, ballit dhe zonave të tjera. Ajo shoqërohet me mosfunksionim endokrin, veçanërisht rezistencën ndaj insulinës dhe hiperinsulineminë, siç shihet në diabetin mellitus.

Shkaktarët
Zakonisht ndodh tek individët më të rinj se 40 vjeç, mund të jetë i trashëguar gjenetikisht dhe shoqërohet me obezitet ose endokrinopati, si hipotiroidizmi, akromegalia, sëmundja e vezoreve policistike, diabeti rezistent ndaj insulinës ose sëmundja e Cushing.

Trajtimi - Barna OTC
#40% urea cream
  • Është e zakonshme tek njerëzit obezë.
  • Pigmentimi i zi dhe rrudhat në të dy sqetullat sugjerojnë Acanthosis nigricans.