Ulcer - Խոցhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ulcer
Խոց (Ulcer) մաշկի, էպիթելիի կամ լորձաթաղանթի շարունակականության խախտումն է, որը առաջանում է բորբոքված նեկրոտիկ հյուսվածքից դուրս հանելու հետևանքով:

Բուժում ― OTC Drugs
Խոցերը, որոնք պահպանվում են առանց պատճառի, կարող են լինել մաշկի քաղցկեղ (թափակ բջջային քաղցկեղ):
Մաքրել և քսել վերքը։
Սկզբում բետադինը գործում է՝ արտազատելով յոդ, որը հանգեցնում է տարբեր միկրոօրգանիզմների մահվան։ Այնուամենայնիվ, բետադինի շարունակական օգտագործումը կարող է խանգարել վերքերի բուժմանը:
Ամեն օր քսեք հակաբիոտիկ քսուք և ծածկեք վերքը հիդրոկոլոիդ վիրակապով՝ հետագա վարակումը կանխելու համար։

#Hydrocolloid dressing [Duoderm]
#Polysporin
#Bacitracin
#Betadine
  • Aphthous ulcer
  • Խոց խիտ ընդերքով