Systemic contact dermatitis - Համակարգային Կոնտակտային Դերմատիտ

Համակարգային Կոնտակտային Դերմատիտ (Systemic contact dermatitis) վերաբերում է մաշկի այն վիճակին, երբ անհատը, ով մաշկային զգայուն է ալերգենի նկատմամբ, հետագայում խիստ արձագանքում է այդ նույն ալերգենին այլ ճանապարհով: Այն առաջանում է ալերգենների, այդ թվում՝ մետաղների, դեղամիջոցների և սննդի հետ: