Senile gluteal dermatosis - Ծերունական Գլյուտալային Դերմատոզ

Ծերունական Գլյուտալային Դերմատոզ (Senile gluteal dermatosis) -ը տարեց մարդկանց մոտ գլյուտալային ճեղքի շուրջ հիպերկերատոտիկ քարաքոսային մաշկի ախտահարումն է: