Poikiloderma - Պոիկիլոդերմաhttps://en.wikipedia.org/wiki/Poikiloderma
Պոիկիլոդերմա (Poikiloderma) -ը մաշկի հիվանդություն է, որը բաղկացած է հիպոպիգմենտացիայի, հիպերպիգմենտացիայի, տելանգիեկտազիայի և ատրոֆիայի տարածքներից: պոիկիլոդերմա (poikiloderma) -ն առավել հաճախ նկատվում է կրծքավանդակի կամ պարանոցի վրա, որը բնութագրվում է մաշկի վրա կարմիր գունավոր պիգմենտով, որը սովորաբար կապված է արևի վնասման հետ: