Pityriasis lichenoides chronicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Pityriasis_lichenoides_chronica
Pityriasis lichenoides chronica -ը հազվադեպ, իդիոպաթիկ, ձեռքբերովի դերմատոզ է, որը բնութագրվում է էրիթեմատոզ, թեփուկավոր պապուլաների խմբերով, որոնք կարող են պահպանվել ամիսներով: Ախտորոշման համար անհրաժեշտ է բիոպսիա։

Ախտորոշում և բուժում
Արյան թեստեր՝ սիֆիլիսը բացառելու համար
Բիոպսիա՝ մաշկային լիմֆոման բացառելու համար