Parapsoriasis - Պարապսորիազhttps://en.wikipedia.org/wiki/Parapsoriasis
Պարապսորիազ (Parapsoriasis) -ը վերաբերում է մաշկային հիվանդությունների խմբին, որոնք բնութագրվում են հիմնականում պսորիազի հետ իրենց նմանությամբ (կարմիր, թեփուկավոր վնասվածքներ): Պարապսորիազը հազվագյուտ մաշկային լիմֆոպրոլիֆերատիվ դերմատոզ է, որը հանդիպում է հիմնականում միջին տարիքի մեծահասակների մոտ, որոնց 2/3-ը տղամարդիկ են:

Մաշկի քաղցկեղը կարող է զարգանալ պարապսորիազ (parapsoriasis) -ից: Օրինակ, այն կարող է վերածվել մաշկային T-բջիջների լիմֆոմայի:

Ախտորոշում և բուժում
Արյան թեստեր՝ սիֆիլիսը բացառելու համար
Բիոպսիա՝ մաշկային լիմֆոմաները բացառելու համար