Papular urticaria - Պապուլյար Եղնջացանhttps://hy.wikipedia.org/wiki/Եղնջացան
Պապուլյար Եղնջացան (Papular urticaria) -ը տարածված խանգարում է, որը դրսևորվում է կրկնվող պապուլներով, որոնք առաջանում են գերզգայուն ռեակցիայի հետևանքով մոծակների, լուերի, բոզերի խայթոցների նկատմամբ:

Բուժում ― OTC Drugs
#OTC antihistamine