Palmoplantar pustulosishttps://en.wikipedia.org/wiki/Pustulosis_palmaris_et_plantaris
Palmoplantar pustulosis -ը խրոնիկական կրկնվող պզուկային դերմատոզ է (այսինքն՝ պզուկոտոզ կամ պզուկային պսորիազ), որը տեղայնացված է միայն ափերի և ներբանների վրա, որը բնութագրվում է հյուսվածաբանական առումով նեյտրոֆիլներով լցված ներէպիդերմային պշտուլներով: Համակարգային ռետինոիդների օգտագործումը միայնակ և ֆոտոքիմիոթերապիայի հետ համատեղ՝ palmoplantar pustulosis -ի ախտանիշները բարելավելու համար:

Բուժում
Պսորիազի այս տեսակի համար արդյունավետ է բանավոր ացիտրետինը:
#Acitretin
  • Այս դեպքում կարելի է կասկածել նաև pompholyx ― ին։
  • Բշտիկների բացակայության դեպքում ձեռքի էկզեման նույնպես կարող է դիտարկվել որպես դիֆերենցիալ ախտորոշում։