Mucosal melanotic maculehttps://en.wikipedia.org/wiki/Oral_pigmentation#Melanotic_macule
Mucosal melanotic macule կարող է հայտնաբերվել բերանի լորձաթաղանթի, շրթունքների, քիմքի և լնդերի վրա: mucosal melanotic macule -ը բարորակ պիգմենտային ախտահարումներ են, որոնք հայտնաբերվում են բերանի խոռոչում, որոնք առաջանում են էպիթելի և լամինա պրոպրիայի պիգմենտացիայի ավելացման հետևանքով: Կլինիկական դրսևորումը սովորաբար շագանակագույն, սև, կապույտ կամ մոխրագույն տարածք է, որը լավ շրջագծված է, վնասվածքները սովորաբար 10 մմ-ից պակաս տրամագծով են, բայց որոշ դեպքերում կարող են ավելի մեծ լինել: Դա բարորակ հիվանդություն է։

Ախտորոշում և բուժում
Հիմնականում բարորակ, եթե ձևի և գույնի միատեսակ է: