Melanonychia - Մելանոնիխիաhttps://en.wikipedia.org/wiki/Melanonychia
Մելանոնիխիա (Melanonychia) -ը սովորական եղունգների թիթեղների սև կամ շագանակագույն պիգմենտացիա է և կարող է առկա լինել որպես նորմալ հայտնաբերում աֆրո-կարիբյան ավազանի մարդկանց բազմաթիվ թվերի վրա:

Լայն, խորը պիգմենտային գոտին՝ անկանոն գծերով և պիգմենտային երկարացումով դեպի պերիունգալ հյուսվածքները մելանոմայի նշան է:

  • Դիտարկվում են անսովոր բազմաթիվ տողեր: Մելանոնիխիա (Melanonychia) ― ը հիմնականում բարորակ է, բայց եթե այս մակարդակում շատ անկանոն գծեր կան, կարելի է դիտարկել բիոպսիա:
  • Muehrcke's lines
  • Brown banding