Livedoid vasculitishttps://en.wikipedia.org/wiki/Livedoid_vasculitis
Livedoid vasculitis -ը մաշկային քրոնիկ հիվանդություն է, որը հիմնականում դիտվում է երիտասարդից միջին տարիքի կանանց մոտ: Դրա առանձնահատկությունները նկարագրելու համար օգտագործվող հապավումներից մեկն է «Ցավոտ purpuric ulcers with reticular pattern of the bottom extremities» (PURPLE): Այն կապված է մի շարք հիվանդությունների, այդ թվում՝ քրոնիկ երակային հիպերտոնիայի և վարիկոզի հետ։

  • Այն կարող է ուղեկցվել ցավով։