Irritated lentigo or seborrheic keratosis - Գրգռված Լենտիգո Կամ Սեբորեային Կերատոզ

Գրգռված Լենտիգո Կամ Սեբորեային Կերատոզ (Irritated lentigo or seborrheic keratosis) -ը սեբորեային կերատոզ է կամ լենտիգո, որը բորբոքվել է տարբեր պատճառներով: Վնասվածքը կարող է ունենալ մաշկի քաղցկեղի նման կլինիկական տեսք: Այս դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել բիոպսիա:

Ախտորոշում
Չարորակ ուռուցքի կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է բիոպսիա: