Idiopathic guttate hypomelanosishttps://en.wikipedia.org/wiki/Idiopathic_guttate_hypomelanosis
Idiopathic guttate hypomelanosis -ը շատ տարածված ձեռքբերովի խանգարում է, որն ավելի հաճախ է ազդում կանանց, քան տղամարդկանց մոտ: Հիվանդությունը դրսևորվում է մաշկային վնասվածքներով, որոնք առաջանում են հիմնականում մաշկի արևի տակ գտնվող հատվածներում, ինչը ենթադրում է, որ արևի ազդեցությունը կարող է դեր խաղալ: Նմանատիպ վնասվածքներ կարող են հայտնաբերվել մելազմայի երկարատև բուժումից հետո QS1064 լազերի միջոցով: Հատուկ բուժում չի պահանջվում: