Depressed scar - Ընկճված Սպի

Ընկճված Սպի (Depressed scar) նստած են մաշկի մակերեսից ներքև և ունեն խորասուզված կամ փոսիկ տեսք: Պզուկները փոսային սպիի տարածված պատճառն են:

Բուժում
#Ice pick scar - TCA peeling (CROSS technique)
#Rolling scar - Laser resurfacing by Erbium laser or fractional laser