Porokeratosis - Porokeratozhttps://en.wikipedia.org/wiki/Porokeratosis
Porokeratoz (Porokeratosis) nadir keratinləşmə pozğunluğudur. porokeratoz (porokeratosis) kiçik, qəhvəyi papüllər kimi başlayan və nizamsız, həlqəvi, hiperkeratotik və ya ziyil kimi lezyonlar əmələ gətirmək üçün yavaş-yavaş böyüyən dəri lezyonları ilə xarakterizə olunur.

Çox vaxt biopsiya aparılır, çünki o, aktinik keratoza və ya skuamöz hüceyrəli karsinomaya bənzəyir.

  • Sərt çıxan kənarlar xarakterikdir.