Poikilodermahttps://en.wikipedia.org/wiki/Poikiloderma
Poikiloderma hipopiqmentasiya, hiperpiqmentasiya, telangiektaziya və atrofiya sahələrindən ibarət dəri vəziyyətidir. Poikiloderma ən çox sinə və ya boyunda müşahidə olunur, dəridə qırmızı rəngli piqment ilə xarakterizə olunur və adətən günəşin zədələnməsi ilə əlaqələndirilir.