Photosensitive dermatitis - Fotosensitiv Dermatithttps://en.wikipedia.org/wiki/Photodermatitis
Fotosensitiv Dermatit (Photosensitive dermatitis) bəzən günəş zəhərlənməsi və ya fotoallergiya olaraq da adlandırılır, allergik kontakt dermatitin bir formasıdır. Günəş yanığından fərqlidir. Tətil zamanı birdən əzalarda qaşınma səpgisi meydana gəlsə, fotosensitiv dermatitdən şübhələnə bilər.

fotosensitiv dermatit (photosensitive dermatitis) şişlik, nəfəs almaqda çətinlik, yanma hissi, bəzən kiçik qabarcıqlara bənzəyən qırmızı qaşınma səpgisi və dərinin soyulması ilə nəticələnə bilər. Qaşıntının uzun müddət davam edə biləcəyi ləkələr də ola bilər.

  • Fotosensitiv Dermatit (Photosensitive dermatitis) ― dan sonra 'Postinflamatuar hiperpiqmentasiya'; Fotodermatit barmaqlara nisbətən əlin arxasında daha çox rast gəlinir.
  • EPP (Erythropoietic protoporphyria) ilə kəskin fotohəssaslıq reaksiyası; Günəşin yaratdığı dermatit adətən əllərin dorsal tərəfində və qolların açıq nahiyələrində baş verir. Kontakt dermatitdən fərqli olaraq, simmetrik yer və kiçik palpasiya olunan lezyonlar xarakterikdir.
  • Hydroa vacciniforme