Papular urticaria - Papulyar Ürtikerhttps://az.wikipedia.org/wiki/Övrə_xəstəliyi
Papulyar Ürtiker (Papular urticaria) ağcaqanadların, birələrin, bedbugların dişləmələrinə qarşı yüksək həssaslıq reaksiyası nəticəsində yaranan təkrarlanan papüllərlə özünü göstərən ümumi bir xəstəlikdir.

Müalicə ― OTC Drugs
#OTC antihistamine