Ota nevushttps://en.wikipedia.org/wiki/Nevus_of_Ota
Ota nevus üzdə baş verən hiperpiqmentasiyadır, ən çox gözün ağ hissəsində görünür. Alın, burun, yanaq, periorbital bölgə və məbəddə də baş verir. Qadınlar kişilərə nisbətən təxminən beş dəfə daha çox təsirlənir və ağ əhali arasında nadirdir. Ota nevus anadangəlmə olmaya bilər və yetkinlik dövründən sonra görünə bilər.
Q-switched 1064 nm lazerin istifadəsinin Ota nevusunun müalicəsində uğurlu olduğu bildirildi.

Müalicə
#QS-1064 laser
  • Konyunktiva sahəsinə təsir edə bilər.
  • QS1064 lazer müalicəsi adətən yaxşı nəticələr verə bilər.