Neurofibromatosis - Neyrofibromatozhttps://en.wikipedia.org/wiki/Neurofibromatosis_type_I
Neyrofibromatoz (Neurofibromatosis) neyrofibrominin mutasiyası nəticəsində yaranan mürəkkəb çox sistemli insan xəstəliyidir. neyrofibromatoz (neurofibromatosis) sinir sistemi boyunca bədənin hər yerində böyüyə bilən şişlərə səbəb olur. neyrofibromatoz (neurofibromatosis) ən çox görülən genetik xəstəliklərdən biridir və otosomal dominant xəstəlikdir.

neyrofibromatoz (neurofibromatosis) un ümumi simptomlarına gözün rəngli hissəsində Lisch nodülləri və neyrofibromalar adlanan qəhvəyi-qırmızı ləkələr daxildir. Skolioz (onurğanın əyriliyi), öyrənmə qüsurları, görmə pozğunluqları, əqli qüsurlar, çoxsaylı kafel ləkələri və epilepsiya da müşayiət oluna bilər.

Hələlik konkret müalicə yoxdur.

  • Cafe au lait macule Neurofibromatosis type 1 (NF-1) ― da görüldü
  • Multiple Neurofibromas (Von Recklinghausen disease)
  • Neyrofibroma
  • Çoxsaylı kiçik neyrofibromalar.
  • NF ― 1 ― Yaşlı xəstənin arxası.
  • NF ― 1 ― in tipik təzahürü. Xallı piqmentasiya ilə bir sıra neyrofibromalar müşahidə olunur.
  • Üz angiofibroma səbəb tuberous sclerosis olan xəstə