Neurofibroma - Neyrofibromahttps://en.wikipedia.org/wiki/Neurofibroma
Neyrofibroma (Neurofibroma) periferik sinir sistemindəki xoşxassəli sinir qabığı şişidir. 90% hallarda heç bir genetik pozğunluğu olmayan müstəqil şişlər kimi aşkar edilirlər. Bununla belə, qalanları otosomal dominant genetik irsi xəstəlik olan neyrofibromatoz tip I (NF1) olan şəxslərdə aşkar edilir. Onlar fiziki pozğunluq və ağrıdan tutmuş idrak əlilliyinə qədər bir sıra simptomlarla nəticələnə bilər.

neyrofibroma (neurofibroma) 2 ilə 20 mm diametrdə ola bilər, yumşaq, solğun və çəhrayı-ağdır. Histoloji diaqnoz üçün biopsiya istifadə edilə bilər.

neyrofibroma (neurofibroma) adətən yeniyetmə yaşlarında yaranır və çox vaxt yetkinlik dövründən sonra olur. Neyrofibromatoz Tip I olan insanlarda onlar yetkinlik dövründə say və ölçüdə artmağa davam edirlər.

  • Neyrofibromatozlu xəstənin Neyrofibroma (Neurofibroma).
  • Neyrofibromalar yaşla daha da pisləşir. Bu fərddəki lezyonlar ilk dəfə o, yeniyetmə ikən ortaya çıxdı.
  • Solitary neurofibroma ― Yumşaq eritematoz papula.